Koranen och själens alkemi

Profeten, frid vare över honom, sade: ”Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den till andra” [1]. Koranen är för muslimer oemotståndligt vacker i sin komposition och rytm, ett förråd av uppenbarade lärdomar, en karta över livets resa och en källa till tidlösa sanningar att meditera över; oändligt fördjupande läsarens känsla av gudomlig ära. Därutöver är Koranen från Gud:…

Läs mer

13. Dikten ”Det finns en bok” av Sami

Vi gör ett undantag från våra vanliga avsnitt. I detta avsnitt får du istället lyssna på Sami Abousweids dikt om Koranen. Salih ger några korta reflektioner efter dikten.

Sami Abousweid är en ung bror med en stor passion för islam och Koranen. Han är 19 år, halv palestinier och halv svensk. Följ Sami på Sweideen.se!

Vill du lyssna på fler dikter av Sami? Skriv i kommentarrutan nedan och tyckt till.

Läs mer