Varje år spenderas miljontals summor på skönhetsprodukter runt om i världen av människor som hoppas på att förbättra sitt yttre eller bli av med oönskade egenskaper som de kan ha på ansiktet eller delar på kroppen. Trycket på att man ska använda så många skönhetsprodukter som möjligt är större än någonsin.

Traditionellt sett var det kvinnan som spenderade flera timmar på att hitta den ”rätta” livsförändrande skönhetsprodukten (men i verkligheten gör ingen av dem något på riktigt) men idag finns idén om den ”metrosexuella” mannen som har globalt accepterad, där majoriteten av alla konsumenter som håller med om att det är acceptabelt för män att spendera tid och pengar för att  förbättra sina utseenden.

Trots att köp av skönhetsprodukter är tillåtet, lär vi oss som muslimer att skönhet kommer bokstavligt talat från insidan. Våra lärda har nämnt i sina skrifter att när en person gör en synd mot Allah och fortsätter att göra den synden så mörknar ansiktet. Motsatsen stämmer också. När en person fruktar Allah genom att hålla sig på Allahs väg lyser ansiktet upp av iman (tro). Trots att vissa övertygar folk om att de är vackra trots att de utför synder, så är sanningen att de som utför gott och fruktar Allah är de som har en ljust ansikte stärkt med iman. Det är bara den troende som uppskattar och särskiljer detta ljus.

Kommentaren här nedan av Shaykh Ibn Taymiyyah relateras till detta. Han kanske inte ger direkta skönhetstips, men jag anser att det är det bästa och mest hälsosamma skönhetstips man kan ge.

Imam Ibn Taymiyyah skrev:

“En person som är rättfärdig och ärlig, denne persons ärlighet återspeglar sig på ansiktet och ärligheten kan kännas igen från lystern från ansiktet. Motsatsen hittas hos den syndfulla och lögnaren, ansiktet mörknar. Ju äldre en person blir, desto mer syns detta tecken. Då ett barn har ett ljust ansikte, men om han bli en syndfull person så kommer ett fult ansikte visa sig på denna person som ett bevis på vad han gjort och motsatsen är också sann.”

Det återberättas att Ibn Abbas sade:

“Sannerligen belyser rättfärdighet hjärtat, ger ansiktet lyster, stärker kroppen och skapar kärlek i denna persons hjärta.”

Det är möjligt att en person inte ljuger medvetet, han kan till och med vara en person som anstränger sig i tillbedjan och undviker alla nöjen som må vara tillåtna. Men han har en falsk och inkorrekt aqidah (troslära) gällande Allah, hans Tro, Hans Sändebud (fvöh) eller hans rättfärdiga tjänare. Vad som finns på insidan påverkar det som finns på utsidan.

Så denna falska eller felaktiga aqidah som han trodde var rätt reflekterar sig på hans ansikte och hans ansikte blir mörkt i enlighet med nivån på osanningen.

Som det har återberättats har Uthman ibn Affan sagt:

“Ingen gömmer ondska inom sig själv utan att Allah låter det synas på hans ansikte och vad hans tunga yttrar.”

Därefter brukade någon av Salaf säga:

“Om en innovatör skulle färga sitt skägg varje dag, skulle färgen från innovationen stanna kvar på hans ansikte.”

På Domens Dag skulle detta klargöras då Allah säger:

“Och på Uppståndelsens dag skall du se den dystra uppsynen hos dem som satte ihop lögner om Gud. Är inte helvetet det [rätta] tillhållet för de högmodiga?”
(Surah Zumar, 39:60)

Allah sade även:

“den Dag, då [någras] ansikten skall stråla av ljus och [andras] skall mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat [skall sägas:] ‘Ni förnekade ju tron efter att ha antagit den? Smaka då straffet för er förnekelse!” (Surah ‘Ali Imran, 3:106)

Ibn Abbas och andra har sagt följande med koppling till denna vers:

“De ljusa ansikten kommer att vara ahlul-sunna och de mörka ansiktena kommer att vara innovationens folk och deras krets.”

Så vill du ha detta ljus i ditt ansikte än utveckla dina biceps och triceps?

Besök The Taqwa Shop mer än The Body Shop i framtiden!

0
(Visited 88 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.