Många vägar till välgörenhet

Att ge allmosor är en sådan viktig del av islam att t.o.m. det arabiska ordet tasaddaqa (att ge välgörenhet) kommer från roten sadaqa vilket betyder att säga sanningen, att vara ärlig. Sadaqah (frivillig välgörenhet) är skiljt från zakah, den obligatoriska avgiften som samlas in varje år. En muslim visar sin uppriktighet mot tron och uppnår fromhet genom att vara generös: “[Troende!] Ni kommer inte att…

Läs mer

Hur man undviker mardrömmar och sömnproblem

De flesta mardrömmar genererar ur det vardagliga livet. De kan uppstå från något vi har sett eller från saker som vi har tänkt extra mycket på under dagen. Även stressfulla och skrämmande upplevelser kan leda till mardrömmar. Vanligast är mardrömmar hos barn. De brukar minska med åren upp till puberteten. Bland vuxna är mardrömmar frekventare hos kvinnor än män. Den som upplever en mardröm ska…

Läs mer

Bestyrka sanningen i vad folk säger

Allah beordrar oss att verifiera sanningen om saker innan vi talar och innan vi för vidare vad vi hör av andra. Allah säger: “Troende! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni…

Läs mer