Berättelsen om Qaarun

Berättelsen om Qaarun är en av många muslimer negligerad berättelser i Koranen. Min erfarenhet säger mig att det är alldeles för få muslimer som hört eller läst om denna berättelse. Detta är högst olyckligt då berättelsen om Qaarun på ett tydligt sätt lyfter fram de anomalier som finns i vårt moderna samhälle idag. Följande inlägg är mitt lilla bidrag i att göra denna berättelse tillgänglig…

Läs mer

Var rättvis mellan dina barn

Himlarna och jorden är etablerade i rättvisa. Allah styr, i Sin visdom och kunskap, all skapelse i rättvisa. Allt sett och osett utgår från Hans rättvisa. Allah ensam är fullständigt och perfekt rättvis. Rättvisa är en av Allahs eviga gudomliga egenskaper. När Allah tillskriver rättvisa till Sig själv, förnekar Han samtidigt förtryck. Sannerligen, Allah har förbjudit förtryck och orättvisa för Sig själv. Allah säger i…

Läs mer

10 nödvändigheter i sökandet av kunskap från sura ash-Shu’ara

1. Uppriktighet (al-Ikhlaas) “Grämer du dig över att de [som du förmanar och varnar] inte vill tro?” (26:3) 2. Tillvägagångssätt (al-Adab) “Och när jag är sjuk, återger Han mig hälsan” (26:80) 3. Tillit (al-Amanah) “Ge fullt mått och tillskans er inte vinst på andras bekostnad;” (26:181) 4. Sannfärdighet (as-Sidq) “[Farao] sade: ‘Kom då fram med det, om du talar sanning!’” (26:31) 5. Ödmjukhet (al-Tawaadu’) “och…

Läs mer

Döda hjärtan

Medan tusentals muslimer dödas över hela världen och tusentals fängslas och torteras för att de kallar till en tro på Allah och påbjuder det tillåtna och förbjuder det otillåtna, så förblir en stor majoritet förvånansvärt tysta och oroar sig bara för den här materiella världen. Deras hjärtan är fyllda till bristningsgränsens med kärleken till detta liv och glömmer livet efter detta. Allah säger i Koranen:…

Läs mer