Vad en fotbollsmatch lärde Mufti Menk om livet

Livet är lik en match – mellan människan och Shaytan. Allah säger att livet är en prövning i surah al-Mulk: “Välsignad Han som har allt herravälde i Sin hand och vars makt övervinner allt! Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige,…

Read More