Hur du uppnår en stark personlighet

När man nämner uttrycket “stark personlighet” väcks många tankar till liv. Människor ser olika på detta, både positiva och negativa. De negativa tankarna om att ha en stark personlighet är exempelvis att man är högdragen, krävande, arrogant och dominerande. Medan de positiva tankarna skiljer sig långt ifrån de ovanstående; en person med en stark personlighet är en som har ett starkt självförtroende, är en kapabel…

Läs mer

Vänd dig till Gud under livets svåraste stunder

Många av oss har upplevt, upplever eller kommer att uppleva svåra stunder som får oss att undra om det finns något hopp för vår framtid. Dessa stunder skakar om grunden till vår inre själv. De kan kasta oss in i avgrunder av tvivel och förstöra vår självkänsla, nästan utplåna vår känsla av hopp för ett liv som vi drömde om. Dessa stunder är oftast fulla…

Läs mer