Min hajj av Adnan Mahmutović

I begynnelsen var kallelsens dragningskraft. Och förkunna för folket hajj; de skall komma till dig till fots och på snabba kameler; de ska komma från avlägsna trakter (Koranen 22:27). Vi svarade. Hela familjen. Alla fem. Vi lämnade vårt nordiska hem för att sluta trons cirkel. Att kasta sig ut som en bumerang bara för att återvända. Att komma hem. Jag hade känt mig gammal i…

Läs mer

Kalla till Allah genom att hjälpa andra

Profeten Muhammed ﷺ återvände från grottan Hira efter hans första möte med ärkängeln Gabriel. Hans uppgift hade precis blivit honom anförtrodd och han hade fått sin första uppenbarelse från sin Herre. Han var, minst sagt, rädd och förvirrad. Det var Allahs välsignelse över honom att den person han vände sig till vid denna stund var hans mycket intelligenta och förnuftiga hustru Khadîjah. Han skyndade sig…

Läs mer

Jesus i den heliga Koranen

Koranen säger att Jesus var född av en jungfru, att han talade när han fortfarande bara var ett spädbarn, att han helade de blinda och leprasjuka med Guds tillåtelse och att han väckte de döda till liv med Guds tillåtelse. Vad är då meningen med dessa mirakler? Först jungfrufödseln. Gud bevisar här sin kraft att skapa. Gud skapade alla som vi vet från en man…

Läs mer