Döda hjärtan

Medan tusentals muslimer dödas över hela världen och tusentals fängslas och torteras för att de kallar till en tro på Allah och påbjuder det tillåtna och förbjuder det otillåtna, så förblir en stor majoritet förvånansvärt tysta och oroar sig bara för den här materiella världen. Deras hjärtan är fyllda till bristningsgränsens med kärleken till detta liv och glömmer livet efter detta. Allah säger i Koranen:…

Läs mer

Rädsla för berömmelse: en förlorad egenskap

De lärda och rättfärdiga bland denna ummah fruktade ständigt berömmelse och att bli kända bland människorna. De tyckte inte om att de ofta nämndes och man skulle ha kunnat se någon av dem fly undan människorna som om de vore fitnah (prövning), medan man andra gånger kunde se någon av dem gå upp och lämna en kunskapens cirkel som han förde eftersom alltför många hade…

Läs mer

Ett leende är en allmosa

Profeten Muhammed ﷺ som vägleder mänskligheten till det mest fullkomliga av alla levnadssätt och vars liv och handlande är ett lysande exempel (se Koranen 68:4) har sagt att ett leende är en allmosa (sadaqah). Konvertiten Leopold Weiss som antog namnet Muhammed Asad skrev boken “Vägen till Mecka” där han bl.a. nämner sin konversion till islam och sina många resor i den muslimska världen. I boken…

Läs mer

En modern kultur av förolämpningar

Vissa personer är benägna till att vara ohövliga och hårda. De säger hårda ord utan att ha några starka argument eller bevis utan är fulla av förolämpningar och smädelse. Profeten sade: “De som vanligen svär kommer inte vara bland förespråkarna och bevittna Domedagen.” [Sahîh Muslim] Likaså, sade Profeten ﷺ: “En troende är varken en som vanligen svär eller en som anklagar. Han är inte usel…

Läs mer

Hur du uppnår en stark personlighet

När man nämner uttrycket “stark personlighet” väcks många tankar till liv. Människor ser olika på detta, både positiva och negativa. De negativa tankarna om att ha en stark personlighet är exempelvis att man är högdragen, krävande, arrogant och dominerande. Medan de positiva tankarna skiljer sig långt ifrån de ovanstående; en person med en stark personlighet är en som har ett starkt självförtroende, är en kapabel…

Läs mer