De tidigare skrifternas förvanskning

Skrifterna som uppenbarades innan Muhammeds profetskap ﷺ är inte desamma som folk har idag och vilka de kallar för torah, evangeliet osv. Koranen klargör att tidigare folk förvrängde sina skrifter på följande tre olika sätt: (1) de förvrängde dess innebörd eller tolkning utan att ändra i själva texten; (2) de förvrängde och ändrade i själva texten; (3) de förvrängde budskapet genom att dölja vad Allah…

Läs mer

Den heliga Koranen talar om lycka

Begreppet lycka i islam finns uttryckt i Koranen och i Profetens föredöme (sunnah) på ett antal olika sätt. Först kan vi se att Koranen diskuterar lycka i form av det “goda livet”. Gud säger: “Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutgiltiga] belöning efter deras bästa handlingar.”…

Läs mer