Att vara ett föredöme

Allah säger i Koranen: “I Guds Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som (med bävan och hopp) ser fram mot (mötet med) Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen.” (al-Ahzab 33:21) Det är en stor välsignelse för vår ummah (nation). Allah har givit oss ett perfekt exempel på hur man följer denna religion. I varje aspekt av våra…

Läs mer