Yttre aspekter av dyrkan

Varje del av kroppen har någon form av dyrkan att utföra. Låt oss ta ögonen som exempel. Ögonen dyrkar Allah genom att titta på det som de är beordrade att titta på. Allah säger: Hava de då ej tagit himlarnas och jordens rike och allt vad Gud skapat i betraktande… (Koranen, al-A‘râf, 7:184. Zetterstéens översättning ) Säg: ‘Gå ut i världen och se [spåren som…

Läs mer

Råd till nya muslimer

Grattis, till att ha kommit så här pass långt på din andliga resa! Mina böner är med dig, att du förblir trygg i din tro och att du utvecklas tillsammans med och genomsyras av islam hela livet ut. När de klingande vackra lovorden från vittnena som hörde dig uttala trosbekännelsen i moskén flutit bort in i minnet, eller när den där dagen då du liksom…

Läs mer