Det kan kanske verka lite komiskt att ägna en hel artikel om sömn. Men tänk på saken. En vanlig person spenderar runt åtta timmar av ett dygn på 24 timmar sovandes. Det är lika med en tredjedel av en persons livstid.

Allah beskriver sömn som en välsignelse från Honom. Han säger i Koranen:

“och Vi har skänkt er sömnen som ett avbrott för vila” [Surah al-Naba’: 9]

 

“[Minns hur] Han ingav er ett stort lugn och en känsla av trygghet” [Surah al-Anfal: 11]

 

“Det är Gud som för er har skapat natten så att ni skall få vila, och dagen så att ni kan se klart. Ja, Guds nåd flödar sannerligen över människorna, men de flesta av dem är inte tacksamma.” [Surah Ghafir: 61]

Sömn beskrivs inte bara som en välsignelse som getts till människan, utan också som ett vittnesbörd om Allahs skapelseförmåga. Reflektera över följande koranverser:

“Det är Han som under nattens sömn tar till sig era själar och som vet vad ni har åstadkommit [ont eller gott] under dagen. Han låter er vakna på nytt varje morgon, för att den tid som är fastställd för er skall gå till ända. Då skall ni föras åter till Honom och Han skall låta er veta vad era handlingar [var värda].” [Surah al-An’am: 60]

 

“Då [människan] dör tar Gud själen till Sig, men om hon inte skall dö, [tar Han den] då hon sover. Han håller kvar den [själ] vars [bärare] skall dö enligt Hans beslut och Han friger de andra till en [av Honom] fastställd tidpunkt. I detta ligger sannerligen budskap till tänkande människor.” [Surah al-Zumar: 42]

Ja, sömn är Hans skapelse, och det har sina under. En sovande person svävar iväg från sitt medvetande och förstånd, men när man vaknar får man fullt ut tillbaka sina rationella förmågor, som då är uppfriskade och har återhämtat sig.

En sovande person kan se de konstigaste och allra häpnadsväckande saker, saker som en vaken person aldrig kan få möjligheten att se. Vår förmåga att drömma är ännu en av Allahs välsignelser och ännu ett tecken på Hans storhet.

Vi kan uppskatta sömnens betydelse om vi tänker att Allah gav vägledning till Hans Sändebud, över honom vare frid, beträffande sömnens etikett, som t.ex. att man ska vara i ett tillstånd av renhet och att man ska ligga på ens högra sida. (Vad angår att ligga vänd mot qiblah, så är det i själva verket inte grundat på sunnah)

Dessutom finns den ett antal åminnelser och åkallelser som är föreskrivna när man ska sova. Profeten, över honom vare frid, beordrade Ali b. Abi Talib och Fatimah att säga “Subhan Allah” 33 gånger, “al-Hamdu Lillah” 33 gånger och “Allahu Akbar” 33 gånger. Han informerade att om de gör så kommer deras trötthet att försvinna och de kommer att återupplivas och han sa: “Det är bättre än att ha en tjänare.” [Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim]

Vår generation anklagas ibland för att vara “den sovande generationen”. De flesta av oss behöver säkerligen inte sova mer än vi redan gör. Trots det måste vi respektera vårt behov att sova genom att iaktta de etiketter och tillvägagångssätt för sömn som maximerar den nytta vi kan dra från sömnen. Detta i sin tur hjälper oss att hantera stress och gör våra vakna timmar mer produktiva.

Det är ett misstag att avfärda sömnens betydelse. Alla vi behöver den, och vi får alla vår dagliga kvot av sömn. Därför är det fel att vi tar lätt på ämnet sömn och nonchalerar att läsa eller prata om det som om det vore något onödigt.

För att kunna sova bättre borde vi först slappna av lite. Vi måste koppla av från pressen, oron, och våndor vi har haft under dagen. Vi måste avsluta vår dag på en ton av förlåtelse och med några stunder av ömhet med våra familjer. Vi måste recitera våra åminnelser av Allah och rensa våra hjärtan från allt agg. Vi borde inte lägga våra huvuden på våra kuddar med förargelse i våra hjärtan och ilskna tankar i våra sinnen. Våra sista tankar på dagen borde vi göra till positiva.

Fotografi av Quin Stevenson via Unsplash.

0
(Visited 107 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.