Hur Koranen förklarar sig själv

I ett tidigare inlägg om Islams rationella monoteism (som kan läsas här) kunde vi se hur Koranen använder sig utav en rationalistisk diskurs för att underbygga några av dess huvudsakliga teologiska doktriner. Avseende hur Koranen bevisar sig själv och rationaliserar sitt påstående om att verkligen vara Guds Ord, utvecklar den följande argumentationslinje: För det första klargör den att Profeten Muhammad, frid vare med honom, var…

Läs mer