De flesta mardrömmar genererar ur det vardagliga livet. De kan uppstå från något vi har sett eller från saker som vi har tänkt extra mycket på under dagen. Även stressfulla och skrämmande upplevelser kan leda till mardrömmar.

Vanligast är mardrömmar hos barn. De brukar minska med åren upp till puberteten. Bland vuxna är mardrömmar frekventare hos kvinnor än män.

Den som upplever en mardröm ska inte bli oroad. En stor orsak till varför mardrömmar uppstår är om man äter sent på kvällen strax innan man ska sova. När en person sover precis efter att ha ätit ökar den metaboliska processen och påverkar dennes kropps- och mentala aktivitet under sömnen.

Utöver detta rekommenderas det för en muslim att sova i ett tillstånd av rituell renhet. Detta innebär att det är med större fördel att utöva tvagningen (wudû’) innan man lägger sig.

Det rekommenderas även att sova på sin högra sida. Profeten (ﷺ) brukade sova på sin högra sida och instruerade sina följeslagare att göra detsamma.

Han sade:

“Om du går till din sovplats, utför din tvagning som du skulle göra innan bönen, lägg dig sedan ner på din högra sida och säg:

O Gud, jag har underkastat mig Dig och har anförtrott Dig mina angelägenheter, och jag har sökt skydd hos Dig, i både hopp och fruktan för Dig. Det finns inget skydd ifrån Dig, bara hos Dig. O Gud! Jag tror på Skriften Du har uppenbarat och för Din Profet som Du sänt.” [Sahîh al-Bukhârî (247) och Sahîh Muslim (2710)]

Om du dör den här natten, då har du den naturliga tron. Låt dessa ord vara det sista du yttrar.

Det rekommenderas starkt att man även reciterar de andra bönerna för sömn som återfinns i Sunnan.

Den viktigaste bland dem är Âyah al-Kursî som är vers 225 från al-Baqarah suran. Abû Hurayrah berättar:

Guds budbärare lät mig ansvara för allmosan under Ramadan. Någon kom och började ta mängder av mat. Jag tog tag i honom och sade: “Vid Gud, jag ska ta dig till Guds budbärare!”

Han sade: “Jag är fattig och har en stor familj och jag är i svår nöd.”

Så jag lät honom gå och på morgonen sade Profeten: ”O Abû Hurayrah! Vad gjorde du av din fånge igår?”

Jag sade: “O Budbärare av Gud, han klagade på svår nöd och en stor familj, så jag var nådig och lät honom gå sin väg.”

Han sade: “Han ljög för dig och han kommer tillbaka.” Av orden Guds budbärare yttrade, visste jag att han skulle komma tillbaka. Därför väntade jag på honom och han kom och ännu en gång började ta mängder av mat.

Jag grep tag i honom och sade: “Jag ska ta dig till Guds budbärare!”

Han sade: “Låt mig gå. Jag är fattig och har en stor familj. Jag kommer inte tillbaka mer.” Så jag visade nåd och lät honom gå sin väg.”

På morgonen sade Guds budbärare : “O Abû Hurayrah! Vad gjorde du av din fånge igår?”

Jag sade: “O Budbärare av Gud, han klagade på svår nöd och en stor familj, så jag var nådig och lät honom gå sin väg.”

Han sade: “Han ljög för dig och han kommer tillbaka.” Så jag väntade på honom en tredje gång och han kom och började ta mängder av mat. Jag tog tag i honom och sade: “Jag ska ta dig till Guds budbärare!” Det här är tredje gången. Du hävdade att du inte skulle komma tillbaka och sedan kom du tillbaka.”

Han sade: “Låt mig gå. Jag ska lära dig några ord som kommer hjälpa dig hos Gud.”

Jag sade: “Vilka är dessa?”

Han sade: “När du ska sova, recitera Âyah al-Kursî, ’Gud, det finns ingen gud utom Han, den Levande, den Självständige…’ till versens slut. Du kommer att ha någon från Gud som vakar över dig och demonerna kommer inte nära dig till på morgonen.”

Så jag lät honom gå sin väg. På morgonen sade Guds budbärare : “O Abû Hurayrah! Vad gjorde du av din fånge igår?”

Jag sade: ”O Budbärare av Gud! Han hävdade att han skulle lära mig några ord som skulle hjälpa mig hos Gud, så jag lät honom gå sin väg.”

Han sade: “Vilka är dessa?”

Jag sade: “Han sade till mig; ‘När du ska sova, recitera hela Âyah al-Kursî.’ Han sade till mig: ‘Du kommer att ha någon från Gud som vakar över dig och demonerna kommer inte nära dig till på morgonen’.”

Profeten sade: “Han sade sanningen fastän han är en lögnare. Vet du vem du talade med under dessa tre dagar Abû Hurayrah?”

Jag sade: “Nej.”

Profeten sade: “Det var Satan.” [Sahîh al-Bukharî (3275)]

Det rekommenderas även att recitera de två sista kapitlen ur Koranen – Sûrah al-Baqarah och Sûrah al-Falaq. De är kända som “de två kapitlen för att söka Guds skydd”.

En viktig bön med vilken vi söker skydd hos Gud från människors ondska och jinner är: “I Guds namn, med vars namn man inte kan komma till skada vare sig i himlarna eller på Jorden.”

Profeten upplyste oss att den som reciterar detta tre gånger varje morgon och kväll, kan inte skadas. [Sunan Abî Dâwûd (4425) Sunan al-Tirmidhî (3310) och Sunan Ibn Mâjah (3859)]

Hjälp oss

Om du finner någon glädje eller värde i vad jag gör, snälla överväg att donera ett valfri belopp.

Swisha till 123 669 10 18 (Support Koranpodden) eller via vårt bankgiro 5271-8053.

0
(Visited 316 times, 2 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *