Hur Koranen förklarar sig själv

I ett tidigare inlägg om Islams rationella monoteism (som kan läsas här) kunde vi se hur Koranen använder sig utav en rationalistisk diskurs för att underbygga några av dess huvudsakliga teologiska doktriner. Avseende hur Koranen bevisar sig själv och rationaliserar sitt påstående om att verkligen vara Guds Ord, utvecklar den följande argumentationslinje: För det första klargör den att Profeten Muhammad, frid vare med honom, var…

Läs mer

Har du och Koranen skiljts åt?

Profeten, frid vare över honom, sade: ”Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den till andra” (Al-Bukhari nr. 5027). Han sade också: “Sannerligen upphöjer Gud ett folk med denna Bok och förnedrar andra med den” (Muslim nr. 817). Dessa hadither tjänar troligtvis till att delvis förklara varför Muslimer – och vad en del fortfarande skulle kalla den muslimska världen…

Läs mer