Koranen och själens alkemi

Profeten, frid vare över honom, sade: ”Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den till andra” [1]. Koranen är för muslimer oemotståndligt vacker i sin komposition och rytm, ett förråd av uppenbarade lärdomar, en karta över livets resa och en källa till tidlösa sanningar att meditera över; oändligt fördjupande läsarens känsla av gudomlig ära. Därutöver är Koranen från Gud:…

Read More