Att ge allmosor är en sådan viktig del av islam att t.o.m. det arabiska ordet tasaddaqa (att ge välgörenhet) kommer från roten sadaqa vilket betyder att säga sanningen, att vara ärlig. Sadaqah (frivillig välgörenhet) är skiljt från zakah, den obligatoriska avgiften som samlas in varje år.

En muslim visar sin uppriktighet mot tron och uppnår fromhet genom att vara generös:

“[Troende!] Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni [själva] värdesätter; Gud har full kännedom om vad ni ger.” (Âl ‘Imran 3:92)

Det finns dussintals verser i Koranen i vilka Allah (Gud) talar om för muslimerna att ge välgörenhet. Ibland är denna välgörenhet ett sätt att sona för en felaktighet och andra gånger är det en bekräftelse att allt man “äger” är i själva verket medel från Allah och att vadhelst som spenderas för Allahs skull ska betalas tillbaka till fullo och multipliceras på Domens Dag. I Koranen nämns denna spendering som “ett vackert lån”.

Muslimer är beordrade att ge välgörenhet utan att klandra mottagaren.

Det är också bättre att ge i hemlighet än i öppenhet, så att deras avsikt är att göra Allah nöjd och inte att erhålla beundran från folket.

“Ett vänligt ord och förståelse [för tiggarens elände] är bättre än en gåva, följd av förolämpningar. Gud är Sig själv nog och [behöver inte gåvan]; Han är mild och överseende. Troende! Beröva inte era gåvor deras värde genom [tal om] frikostighet eller genom [ord] som sårar, som den som ger av vad han äger för att ses [och berömmas] av människor och som inte tror på Gud och den Yttersta dagen.” (al-Baqarah 2:263 – 64)

Det är enkelt att ge bort pengar i välgörenhet när man är förmögen, men den bästa välgörenheten är given när någon fruktar fattigdom, det är ett bevis på att man helt och hållet litar på Allahs belöning.

När profeten Muhammad blev tillfrågad vilken välgörenhet som var bäst, svarade han:

“Att du bör ger välgörenhet (i det tillstånd då du är) frisk, snål, förföljd av rädslan för fattigdom och med hopp om att bli rik (välgörenhet i ett sådant tillstånd av hälsa och sinnelag är det bästa). Du får inte skjuta upp (välgörenhet så långt fram) att du håller på att dö och kommer att säga: ‘Detta är för det och det. Se, det har redan inkommit (ägandet för det och det).’” (Rapporterat av Muslim)

Även pengarna som en människa spenderar på sin familj räknas som välgörenhet om hans ändamål är för Allahs skull.

Profeten sade: “När en muslim spenderar på sin familj sökande belöning för det från Allah, räknas det för honom som välgörenhet.” (Rapporterat av Muslim)

En kvinna kan ge välgörenhet på hennes mans tillgångar. ‘A’ishah, hustrun till Profeten Muhammed återberättade att han sade:

“När en kvinna ger i välgörenhet något av maten i huset, utan att orsaka någon förstörelse, är det belöning för henne för vadhelst hon har givit och en belöning för hennes man för vad han tjänat. Detsamma appliceras till förmyndaren. Inte i något avseende tar den ena bort något av belöningen för den andre.” (Rapporterat av Muslim)

Profeten Muhammad har faktiskt sagt till sina följeslagare att sadaqah (frivillig välgörenhet) är deras plikt var dag. Men denna sadaqah kan anta många olika former:

“Det finns en (obligatorisk) sadaqah (välgörenhet) att ge för varje led i den mänskliga kroppen (som ett tecken på tacksamhet inför Allahs gåvor) varje dag solen stiger upp. Att döma rättvist mellan två personer är sedd som sadaqah; och att hjälpa en man angående hans riddjur, genom att hjälpa honom att rida det eller att lyfta ifrån hans packning från det, är också sedd som sadaqah; och (sägande) ett gott ord är också sadaqah; och varje steg taget i någons väg för att utföra den obligatoriska bönen (i moskén) är också sadaqah; och att avlägsna en skadegörande sak från vägen är också sadaqah.” (Rapporterat av Bukhari och Muslim)

Således, även de som har lite eller inga extra pengar kan ge välgörenhet. För dem finns det belöning i goda gärningar gjorda för Allahs skull utan förväntan av ersättning i detta liv. På annat håll, talade Profeten Muhammed även om fler sätt en muslim kan ge välgörenhet på.

Profeten Muhammed sade:

“Att ge välgörenhet är obligatoriskt för varje muslim.” Det frågades, “Vad säger du om han som inte finner (medlen) att göra så? Han sade: “Låt honom göra manuellt arbete, således gör han nytta till sig själv och ger välgörenhet.” Det frågades: “Vad säger du om den som inte har (medlen) att göra så?” Han sade: “Låt honom då hjälpa de behövande, de bedrövade.” Det frågades: “Vad säger du om en som inte ens kan göra detta?” Han sade: “Då borde han engagera sig i vad som är väl ansett eller vad som är gott.” Han frågade: “Vad händer om han inte kan göra det?” Han (profeten) svarade: “Han borde då avstå från det onda, för sannerligen det är välgörenhet å hans vägnar.” (Rapporterat av Muslim)

Muslimer är också uppmuntrade att etablera en pågående välgörenhet vars belöning de kommer fortsätta få efter deras död. Detta kan vara kunskap som fortlever i en bok eller i annan form, fruktträd från vilka de fattiga kan äta eller en donation.

Således borde sadaqah, oavsett typ, vara en del av muslimens dagliga liv. Sådan välgörenhet stärker muslimens fromhet, vänder hans syfte mot sin Skapare och sprider rikedom och välvilja bland samfundet.

Hjälp oss

Om du finner någon glädje eller värde i vad jag gör, snälla överväg att donera ett valfri belopp.

Swisha till 123 669 10 18 (Support Koranpodden) eller via vårt bankgiro 5271-8053.

0
(Visited 210 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *