Livet är lik en match – mellan människan och Shaytan.

Allah säger att livet är en prövning i surah al-Mulk:

”Välsignad Han som har allt herravälde i Sin hand och vars makt övervinner allt! Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter.” (Koranens Budskap 67:1-2)

I fotboll så spelar deltagarna enligt fotbollsregler som inte skrivits av dem utan av en högre instans, och på liknande sätt så befinner vi oss på en plan av prövningar med regler satta av Allah. Vi har ingen myndighet att stifta våra egna regler utan vi skall agera efter de regler som getts oss via Koranen.

Koranen är en Bok som innehåller regler, en vägledning för muslimerna som kan bestämma hans/ hennes slutresultat – vinnare eller förlorare.

När visselpipan blåser:

I fotbollsmatchen: Spelarna börjar springa och kämpa på planen och de försöker göra mål på det motsatta laget.

I vårt liv: På liknande sätt finns det en motståndare mot oss – ”Shaytan” som hela tiden försöker hindra oss från att göra ett ”Kanonmål!”

Medan matchen fortsätter och din motståndare (shaytan) gör ett mål genom att leda dig på irrvägar – vinner han? Nej!

Matchen är inte slut tills den är slut

Precis som i fotboll så vinner eller förlorar man inte så fort det görs ett mål.

Matchen fortsätter i 90 minuter.

På samma sätt så fortsätter våran match mot Shaytan så länge vi lever.

Så vi ska inte känna oss nere för att Shaytan lyckas göra ett mål, utan vi ska göra mer mål än honom. Och hur gör vi detta? – Jo genom att följa upp en dålig handling med en god.

Om Shaytan gör ett mål då ska vi försöka göra ännu fler mål genom att läsa Koranen, fasta, göra frivilliga böner, ge allmosa, följa sunnah med mera.

Detta är varför Allah förberett mizaan åt oss på Domens dag. Mizaan är vågen där våra goda och dåliga handlingar kommer vägas mot varandra, och vi kommer då belönas eller straffas i enlighet med denna.

Subhan Allah! Vi har mycket att lära från fotboll.

Du måste följa reglerna om du vill vinna

I fotboll så måste du följa reglerna. och i islam måste du följa reglerna (att be, fasta, tro, allmosor, Hajj) och vara god.

Du får inte fällas för då blåser domaren av.

I islam får du inte heller göra andra illa. Inte skada dem med dina händer eller tunga (skvallra, baktala, sprida rykten osv). Och om du är riktigt ful i fotboll så får du rött kort och utvisas, om du behandlar andra illa i livet så kan du råka ut för något värre än ett rött kort! Dina goda handlingar kan ges till ditt offer!

Men om du följer reglerna i matchen, och inte hamnar offside (genom att begå shirk), och följer denna taktik tills slutsignalen går (döden eller Återuppståndelsens Dag) då är du vinnaren! Och du vinner World Cup (paradiset)! Må Allah ge oss paradiset!

Men Allahs regler är faktiskt bättre än en fotbollsmatch!

Om din motståndare (Shaytan) gör ett mål och du säger ’Förlåt mig Allah’ så tar Allah bort hans mål för Allah vill att du ska vinna! Detta är Allahs Barmhärtighet till människorna.

Profeten Muhammad (gfvh) sade att det finns två saker som människan luras av – hälsa och tid.

Så vi ska använda vår goda hälsa så mycket vi kan och göra ’ibadah (tillbedjan) medan vi är friska och starka.

Vi skall inte ödsla vår tid på saker som inte låter oss göra mål. I sanning så är ju livet kort, precis som en fotbollsmatch.

Vilket lag spelar du för?

Precis som ett fotbollslag så är muslimerna också ett lag.

Vi har en regelbok (Koranen), vår coach är Profeten Muhammad (gvfh). Vi bär matchkläder – hijab (kvinnor) och skägg (män) så att när vi ser varandra så kan vi känna igen våra lagkamrater och hälsa varandra med salam (fridshälsningen).

Vi står disciplinerat framför vår Herre (i raka leder under bönen), vi har den bästa karaktärsdanande träningsplanen (hadith), och vi kämpar mot vår motståndaren (Shaytan) för att vinna World Cup (jannat).

Vi tycker så mycket om fotboll.

Vi vet hur en match går till men vi glömmer bort att vi är del av en mycket viktigare match, matchen om Livet.

Vi vet alla att slutsignalen kommer ljuda (Döden).

Vi springer alla i en bestämd riktning för att göra fler mål.

Vi passar bollen dit vi är tillsagda att passa, genom att bjuda in andra att göra gott, och vi har vårt lagarbete.

När vi bjuder in andra att göra gott så ger Allah oss en liknande belöning som den som utför den goda handlingen.

Vi vill alla vinna denna fotbollsmatch men tyvärr så ser vi ofta fotbollsmatchen för vårt eget nöje och avkoppling och vi glömmer det mer allvarliga i livet.

Agera innan din slutsignal ljuder – förlora inte hoppet!

– Mufti Menk

Själens resa efter döden

0
(Visited 704 times, 3 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *