Koranen säger att Jesus var född av en jungfru, att han talade när han fortfarande bara var ett spädbarn, att han helade de blinda och leprasjuka med Guds tillåtelse och att han väckte de döda till liv med Guds tillåtelse.

Vad är då meningen med dessa mirakler?

Först jungfrufödseln.

Gud bevisar här sin kraft att skapa. Gud skapade alla som vi vet från en man och en kvinna. Men hur är det med Adam? Gud skapade honom varken av en man eller av en kvinna. Och Eva från endast en man, men inte av en kvinna. Och slutligen för att fullborda bilden, skapade Gud Jesus från en kvinna, men inte av en man.

Hur är det med de andra miraklerna?

De var till för att visa att Jesus inte agerade med egen vilja, men att han hade Gud med sig. Koranen specificerar att dessa mirakler var utförda med Guds tillåtelse. Detta kan jämföras med Apostlagärningarna i Bibeln, kapitel 2, vers 22, där det står skrivet att miraklerna Gud lät Jesus utföra var för att bekräfta Guds existens. Också värt att notera är att Jesus själv är upptecknad i Johannes evangeliet och att han där sa, “Av mig själv kan jag inte göra något” (5:30). Miraklen var därför inte utförda av Jesus egen auktoritet utan med Guds auktoritet.

Vad lärde Jesus?

Koranen lär oss att Jesus kom för att lära samma grundläggande budskap som var utlärt av föregående profeter från Gud – att vi måste undvika alla falska gudar och tillbedja den enda sanna Guden. Jesus lärde ut att han var den enda sanna Gudens tjänare och budbärare, Abrahams Gud. Dessa läror från Koranen kan jämföras med Bibeln (Mark 10:18; Matt 26:39; Joh 14:28; 17:3 och 20:17) där Jesus lär ut att den ende han tillbad var den sanne Guden. Se även Matt 12:18; Apg 3:13 och 4:27, där vi hittar att hans lärjungar kände honom som Guds tjänare.

Det står skrivet i Koranen att några av israeliterna förkastade Jesus och sammansvärjde att döda honom, men Allah (Gud) räddade Jesus och lyfte upp honom till sig själv. Allah kommer att skicka ner honom igen, då Jesus kommer att bekräfta sin sanna lära och alla människor kommer att tro på honom som han är och som Koranen lär om honom.

Jesus är Messias. Han är ett ord från Allah, och en ande från Honom. Han är ärad i denna världen och i den kommande och han är en av dem närmaste till Allah.

Jesus var en man som talade sanningen som han fick höra från Gud. Detta kan jämföras med Johannesevangeliet där Jesus säger till israeliterna:

“Men nu vill ni döda mig – den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud.” (Johannes 8:40)

 

0
(Visited 67 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *