När man nämner uttrycket “stark personlighet” väcks många tankar till liv.

Människor ser olika på detta, både positiva och negativa. De negativa tankarna om att ha en stark personlighet är exempelvis att man är högdragen, krävande, arrogant och dominerande.

Medan de positiva tankarna skiljer sig långt ifrån de ovanstående; en person med en stark personlighet är en som har ett starkt självförtroende, är en kapabel ledare, kan forma sin egen personlighet vilken innebär att personen inte påverkas av andra. Personen med en stark personlighet är bestämd som tror på sina rättigheter och står för dem samt har en god självdisciplin.

Dessa beskrivningar är bara några få av många som kan associeras med en stark personlighet. Det finns människor som tror att de kan få en stark personlighet genom att utveckla sig själva fysiskt, men ordet stark kan lätt förstås fel.

Att ha en stark personlighet har mest med ens psykiska tillstånd. Att vara fysiskt stark betyder inte att en person har en stark personlighet. För att utveckla det lite mer, ser man att många tror på att det finns en klar koppling mellan att ha en stark personlighet och en tro. Många anser att en stark personlighet har en stor koppling till hur andlig personen är, hur pass bra relation personen har med sin skapare.

 

Psykologen tipsar

Psykologen Ayesha tipsar den som vill utveckla sin personlighet att först få en helhetsbild av ens liv. Det är ett uppdrag som förblir viktigt för oss och våra liv. Vi behöver sätta upp mål samtidigt som vi följer vårt uppdrag. Att kunna få ens drömmar till verklighet ger personen en god självsäkerhet samt inspirerar resten av samhället.
Hon definierar att styrkan på en person har med ens tro och tillit till sin religion, då det endast är via ens relation med Allsmäktige Allah man får en styrka att komma igenom allt som kan komma i vägen i ens liv.

 

De ungas åsikter

Noorjehaan – Styrkan på en person är förmågan att acceptera vad livet ger en. Hon tillägger att tron på Allah den Allsmäktiges Gudomliga vilja definitivt bidrar till en utveckling av en stark och positiv personlighet. Från Koranen och haditherna lär vi oss att hantera prövningar och bekymmer så som profeterna gjorde samt att alltid ha tillit till Allah den Allsmäktiges barmhärtighet vid varje ansträngning.

Ahmedy – Från en islamisk synvinkel är detta väldigt enkelt. Styrkan på en person är dess kunskap. Andlig upplysning är också något som krävs och vissa uppoffringar måste ske. Fromma drömmar är ett av många tecken på att personen har en stark personlighet, men människor dömer varandra utifrån deras rikedomar inte deras islamiska vinst, vilket är mycket viktigare än rikedomar.

På vilket sätt kan man nå den islamiska vinsten?

Det är genom att göra dhikr (åkalla Allah) samt att påminna sig själv om hans skatter i detta jordliga liv samt i det eviga efterlivet. Människor tänker mest på detta jordliga liv, väldigt sällan på det kommande livet.

De tittar på sina bröder och systrar i islam och jämför sig själva med deras status, goda jobb samt liv, men de glömmer att de är födda till att få allt detta.

Frågan är då hur man kan lägga märke till vissa kvalitéer som bemärker personens starka personlighet? En person med en stark personlighet är väldigt ödmjuk och anständig, då är även pengar inte det viktiga i ens liv, man lever ett gott liv ändå.

Zunaith – Den inre ron som ger en styrka kommer från tron på att din Skapare på din sida kan flytta på berg och den tron kan göra dig till en stark person.

Personligen tror jag att ens personlighet beror på hur man hanterar vissa situationer, som person kan man vara stark inför andra men bryter samman när man är för sig själv. Allt handlar om tro.

Mariam – Min åsikt av vad som definieras som en positiv personlighet är personens styrka och hur pass ärlig man är mot sig själv. Det handlar om att först och främst vara muslim och sedan kommer allt annat. Det handlar om att vara muslim i skolan, på universitetet, på jobbet och på andra ställen, vilket avslöjar den man verkligen är.
För mig är det en stark person. Någon som vågar gå emot strömmen, tänker självständigt och gör det man tycker är rätt. Det viktigaste är att personen måste ha en passion för det den gör – det definierar en stark person.

Jehanzeb – En av de betydande styrkorna jag har sett hos människor är tron, för den leder till så många goda egenskaper som ärlighet, medmänsklighet, uthållighet och ödmjukhet. När vi har en uppriktig tro i Allsmäktige Allah, påminner den oss om att lämna vår stressiga vardag för att slutligen övergå till fred och kärlek.

Ingen människa är perfekt, alla gör misstag, men tron är en vacker grund som är upplyftande för våra själar och påminner oss om att vi aldrig är ensamma.

Det krävs ett mod för att ärligt älska de som är omkring dig. Islam lär en att kärlek är något som Allah den Allsmäktige har givit oss. Att älska någon innebär att ge och aldrig be om något i gengäld. Det innebär också att alltid vara medveten om att Allah alltid ser det goda man gör och delar med det till andra.

Jag tycker att det är väldigt viktig för människor att finna frid inom sig själva. I dagens upptagna och operalika värld händer det lätt att många förlorar taget om det dyrbara man har, som vilka vi egentligen är.

Vi beter oss på ett sätt inför andra men beter oss på ett annat sätt när vi är ensamma. Det finns så många inre konflikter som vi inte erkänner i första taget, men när man ställs inför svårigheter och utmaningar börjar man inse vad som händer och frågar en själv varför man är sårad egentligen.

Vi behöver vara ärliga mot oss själva. Vi måste ta reda på vad vi tror på och förstå varför vi beter oss så som vi gör. Vi kan inte lösa några problem om vi inte vet vem vi själva är. Inte kan vi heller njuta av vår mänsklighet eller finna en inre frid om vi inte är ärliga mot andra och oss själva.

Farah – En persons styrka är ens förmåga att kunna rycka upp sig själv och gå vidare med sitt liv även om det känns som om man har hela världen på sina axlar. Man måste förstå och tro på att allt kommer från Allah den Allsmäktige och att Hans vilja är den bästa. För mig är styrka inte den fysiska ansträngningen utan styrka är att kunna hantera den mentala och emotionella oron med en upprätthållen tro. Personligheter är som mycket annat inget man föds med, tvärtom, det är något som utvecklas med tiden samt med våra interaktioner med andra. Familj, religiös moral och principer utgör en stor roll i hur man utvecklar en stor personlighet.

Man kan utveckla en positiv personlighet genom att överväga olika kvalitéer när man gör kloka val samt att ha en upprätthållen självrespekt för att kunna respektera andra, det är få av många sätt att utveckla en stark personlighet. På det sättet kommer andra runtomkring dig besvara din positiva attityd och därigenom får andra en god uppfattning om dig som individ.

Adnaan – Styrka är en inre egenskap som kan definieras på olika sätt. Personligen anser jag att en god moral är det bästa stället att börja på, då det bygger upp din karaktär. I dagens samhälle får vi som muslimer konfrontera många hinder som testar våra styrkor. Sådana problem kan besegras av en stark tro på något större, det i sig ger oss styrkan att klara av sådana hinder. Hopp ger oss styrkan att försöka igen och att aldrig ge upp.

En stark positiv personlighet kan utvecklas på många sätt. Jag har kommit fram till att om jag inte tar tid till att berömma mig själv under dagen fastnar jag i negativa tankar. Att ta lite tid från dagen för att reflektera, att ta ett djupt andetag hjälper också. Att dessutom uppskatta livets små under som en ros eller en solnedgång ger en en känsla av liv inom mig. Det viktigaste är min syn på livet, att inte fastna i negativa tankar där man inte kan hitta några lösningar till ens problem trots att det alltid finns ett skäl till varför de finns. Viktigast av allt är att lära sig från livet och att alltid komma ihåg saker som gör att man mår bra.

 

Tankar av författaren till en bok för självhjälp

Maimoonah Gori är en utbildad rådgivare för hur man hanterar högra hjärnhalvans inlärningsmetoder. Hon är upptagen med att förbereda en bok för självhjälp som främjar självaktning och självsäkerhet. Hon förklarar att en persons styrka beror på hur personen tacklar negativ kritik samt att kunna acceptera att det är okej att göra misstag för att lära sig av dem. Det innebär även att man är tolerant, förlåtande och respekterande. Att kunna respektera faktumet att alla inte håller med dina idéer eller är som du. Förmågan att kunna utvecklas framåt, inte vara förargad över misslyckade försök och att inte lägga skulden på någon annan utmärker en stark personlighet.
För att utveckla en stark personlighet måste man först och främst inte döma eller kritisera någon. Man måste vara tolerant och förbise vissa ting. Men å andra sidan så måste man vara bestämd när något fel sker. Man bör heller inte vara överstolt eller arrogant. Att vara en hårt arbetande individ är också en del av att nå en stark personlighet.

 

Små tips för den som vill stärka sin personlighet

 • Lär känna dig själv
 • Var dig själv
 • Visa alltid vem du är
 • Försökt inte vara falsk eller sätta dig i en roll som inte är din
 • Låt människorna tycka om dig för den du är
 • Var säker på dig själv och håll dig till dina principer
  Lär dig att alltid vara säker och bestämd
 • Var aldrig rädd för att stå för dina rättigheter
 • Sätt små mål för dig själv under korta perioder, reflektera sedan över dem och se om du har uppnått dem eller ej
 • Låt ärligheten vara grunden för allt i ditt liv
 • Var ärlig mot sig själv lika mycket som du är mot andra
 • Var en ledare och inte en efterföljare

 

Avslutande reflekioner

Som allting annat i livet så måste man alltid anstränga sig för att nå något i det. Att utveckla en stark personlighet innebär att man måste göra vissa förändringar i ens liv. Dessa förändringar bör inte gå fort, istället borde man försöka förändra en liten bit i taget för att lyckas. Tro inte på en plötslig förändring över natten, allting tar sin tid.
Berika din själ med ting som ger dig glädje i ditt liv. Lev ditt liv till fullo och kom ihåg att en stark personlighet inte är något som ärvs, utan det är något som behöver formas och putsas med tiden.

Text av Tasneem Moolla

Hjälp oss

Om du finner någon glädje eller värde i vad jag gör, snälla överväg att donera ett valfri belopp.

Swisha till 123 669 10 18 (Support Koranpodden) eller via vårt bankgiro 5271-8053.

Starta Swish-appen

0
(Visited 176 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *