Det arabiska namnet för “hjärta” (qalb) är ett namn som antyder att det är en bit kött med liten vikt. Men trots det är det mäktigt i styrka och betydelse. Allah skiljer människorna från resten av skapelsen på grund av människornas hjärtan och intellekt. Allah säger:

Har de [som nu förnekar sanningen] aldrig begett sig ut i världen, så att deras hjärtan fått lära sig att förstå och deras öron att höra? Det är inte deras ögon som är blinda, nej, det är hjärtana i deras bröst! (al-Hadjdj, 22:46)

Resten av kroppsdelarna är underordnade och lyder det. Hjärtat är befälhavaren och kroppsdelarna är soldaterna. Om hjärtat därför är sunt kommer “soldaterna” och deras handlingar att vara sunda och om hjärtat är ont kommer “soldaterna” och deras handlingar att vara onda. Om hjärtat är helt och hållet rent kommer den bara rymma kärlek till Allah, kärlek för de ting som Allah älskar, fruktan för Allah och rädsla för att sysselsätta sig med något som Allah tycker ytterst illa om. Ett sådant hjärta kommer att avstå från tvetydiga handlingar av fruktan för att de är förbjudna. Om hjärtat till stor del är ont kommer det att följa sina egna lustar och det kommer att handla efter vad det älskar oavsett om Allah älskar sådant handlande eller inte. Det enda hjärta som kommer att bistå människan är ett friskt, sunt och underkastat hjärta. Allah säger:

… den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta. (ash-Shucarâ’, 26:88-89)

Här har Allah beskrivit att huvudanledningen till varför vissa människor hamnar i helvetets eld är på grund av deras brist i att använda hjärtat. Deras hjärtan var döda och svarade därför inte på tecknen runt omkring dem. Allah säger:

Vi har sänt skaror av osynliga väsen och människor till helvetet: de har hjärtan som ingenting förstår… (al-Acrâf, 7:179)

Al-Hassan har en gång sagt till en man “Rena ditt hjärta, för Allah kräver av Sina tjänare att de skall rena sina hjärtan”. Hjärtat kan inte bli rent förrän personen lär känna vem Allah är, lovprisar Honom, älskar Honom och fruktar Honom, sätter sitt hopp hos Honom, och har förtröstan till Honom och då hans hjärta genomsyras med dessa egenskaper. Detta är det sanna förverkligandet av uttalandet: “Det finns ingen gud förutom Allah.” Hjärtat kommer inte att bli rent förrän det älskar, lovprisar, upphöjer, fruktar och inte underkastar sig någon förutom Allah. Som det konstaterades ovan, om hjärtat är rent, då kommer kroppsdelarna att följa efter och på samma sätt göra personens handlingar rena. Detta styrks av Allahs uttalande:

Säg [Muhammad]: ‘Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder.’ (Âl-cImrân, 3:31)

Allah gör det till ett tecken av kärlek till Honom att personen följer Hans bud och Hans Profets sunnah . Al-Hassan har en gång sagt: “Du bör veta att du aldrig riktigt älskar Allah förrän du älskar att lyda Honom.”

Källa
Zarabozo, Jamaal al-Din. 1999. Commentary on the Forty Hadith of al-Nawawi. Vol. 1. Boulder. Al-Basheer Publications and Translations

Photo by Anthony Intraversato on Unsplash.

0
(Visited 215 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *