En modern kultur av förolämpningar

Vissa personer är benägna till att vara ohövliga och hårda. De säger hårda ord utan att ha några starka argument eller bevis utan är fulla av förolämpningar och smädelse.

Profeten sade:

“De som vanligen svär kommer inte vara bland förespråkarna och bevittna Domedagen.” [Sahîh Muslim]

Likaså, sade Profeten ﷺ:

“En troende är varken en som vanligen svär eller en som anklagar. Han är inte usel eller oanständig.” [Sunan al-Tirmidhî]

Vemhelst som älskar Profeten ﷺ och önskar att vara i hans sällskap på Domedagen borde följa hans goda exempel. Detta betyder att han ska vakta sin tunga från att yttra annat än det som är gott. Profetens råd var att:

“… den som tror på Allah och Domedagen skall tala väl eller förbli tyst”. [Sahîh al-Bukhârî och Sahîh Muslim]

Det är inget fel i att människor är oense och diskuterar med varandra, i synnerhet i dessa problematiska och kaotiska tider. Emellertid är sättet att hantera oenigheter med tydliga argument och lugnt tal. En persons sätt i diskussionen torde avspegla hans rena avsikter, styrkan av hans intellekt och det ädla i hans karaktär.

Det är uppenbart för alla att den muslimska världen är undertryckt med ett flertal kriser. Det är som ett skepp som är kastas omkring i en storm och där människorna ombord är rädda för att de skall drunkna. Alla deras röster blandas ihop. Vissa röster är barmhärtiga och bekymrade. Vissa är lugna. Andra är arga och kokande. Sedan är det den där rösten som spottar ut svordomar och förolämpningar till höger och vänster – men den rösten skyr alltid sig själv. Men hur kan den rösten möjligen förbanna sig själv? För är det inte rösten av den som vill rädda alla, rösten av den pålitliga, bekymrade och trovärdiga individen som skall ställa allt tillrätta? Är det inte rösten som tar hand om problemen för alla när alla andra ger upp, vänder ryggen till, ger efter för svaghet, säljer sin religion för världsliga förtjänster? Nej… den värsta möjliga av personer är den som bara ser gott i sig själv och ont i alla andra. Våra bröder och systrar är delar av oss själva och vi bör uppskatta dem på samma sätt som vi uppskattar oss själva.

Allah säger:

“Alla troende män och kvinnor borde – då de hör sådant [tal] – tro det bästa om varandra och säga: ‘Detta är en uppenbar lögn.’” [Sûrah al-Nûr: 12]

Allah säger även:

“Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt.” [Sûrah al-Hujurât: 11]

Internet har gett oss ett nytt sätt att förolämpa och förtala varandra – den elektroniska förolämpningen. Nu kan folk sprida ut sina förolämpningar och glåpord gratis och utan några ansvarskyldigheter och få sina namn publicerade vid sidan av sitt val av ord. De som öppet beter sig på detta sätt är i sanning stolta över sin egen synd och sannerligen sade Profeten ﷺ:

“Hela mitt samfund är förlåtna förutom de som publicerar sina synder.” [Sahîh al-Bukhârî och Sahîh Muslim]

Internet ger också tillfällen till att vara anonym, att gömma sig bakom ett falskt namn och detta tillåter att ärekränkningen kan fortgå utan några hämningar. Oturligt nog är förnuftigt och balanserat tal inte så uppseendeväckande. Den elektroniska ärekränkaren, å andra sidan, är uppmuntrad av uppmärksamheten han får, både från dem som stödjer honom och de som kritiserar honom. Han kanske t.o.m. lurar sig själv tillräckligt mycket för att tro att han skapar historia!

Ett annat nytt tillfälle för att sprida förolämpningar, kränkningar och förtal är möjlig genom mobiltelefonen, genom textmeddelanden. Med anonyma SMS, kan det mest usla och stötande uttalanden bli erbjudna till världen. Vissa av de som gör så ser deras beteende som vågat och modigt. Sannerligen visar det på våghalsighet, på samma sätt som tjuven visar våghalsighet när han bryter sig in i människors hem. Det är djärvt för någon som går huvudstupa in i katastrof.

Profeten sade:

“Liknelsen av mig själv och folket är som en man som tänder en eld. När elden belyser sin omgivning, kommer nattfjärilar och andra insekter som är dragna till dess flamma att dras in i den. Han börjar ta ut dem, men de överträffar honom och faller in i den. Jag drar er i era rockskörtar iväg från elden, men ni rusar rakt in i den.” [Sahîh al-Bukhârî och Sahîh Muslim]

Detta missbruk av elektronisk media är hänsynslös och principlös. De som ålägger sådant beteende exponerar sig själva som människor berövade från värderingar, människor som är styrda av deras sämsta passioner, och av den blindaste ilska och som är motiverade av småaktigt hat. De som tänker att de upprätthåller sanningen eller försvarar tron genom att bete sig på detta sätt är bara än mer lurade.

Denna teknologi har berett en ny väg för att förolämpa någon och att låta den skadade parten betala för det. En vän till mig fick nyligen ett SMS från någon som begärde att han ringde honom genast. Det var ett internationellt samtal. Min vän ringde numret och spenderade mer än en timme i telefon för att lyssna på när den andra förolämpade och förtalade honom. När min vän talade om det för mig, skrattade jag och sade: “Han förolämpar dig och du betalar räkningen för det.”

De av oss som önskar vara kvar på den rätta vägen i denna kultur av förolämpningar behöver göra följande:

1. Vi kan vända oss bort från sådant beteende och från dem som utövar det. Detta är precis vad Koranen säger åt oss att göra:

“Överse med människornas natur [och deras brister], och uppmana [alla att visa] hövlighet och vänlighet och undvik [alla ordväxlingar med] dem som [står kvar i hednisk] okunnighet.” [Sûrah al-A`râf: 199]

“Och när de hör lättsinnigt tal, drar de sig undan och säger: ‘vi får svara för våra handlingar och ni får svara för era handlingar; fred över er! Vi söker inte sällskap med dem som är villiga att låta sig vägledas.’” [Sûrah al-Qasas: 55]

“Det skall gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne, som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal.” [Sûrah al-Mu’minûn: 1-3

En av Profetens ﷺ karaktärsegenskaper var att andra människors okunniga beteende bara gjorde honom mildare.

2. Vi kan svara med något bättre. Detta betyder att vi kan be till Allah å den andra personens vägnar och söka Allahs förlåtelse. Vi kan säga något snällt och svara ett dåligt ord med ett gott. Denna metod är också ofta rekommenderad i Koranen:

“Fördriv det onda med en god handling.” [Sûrah al-Mu’minûn: 96]

“Att ha ett vänligt ord för alla människor.” [Sûrah al-Baqarah: 83]

“De skall få dubbel belöning, därför att de är tålmodiga och fördriver ont med gott och ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning.” [Sûrah al-Qasas: 54]

3. Vi måste behålla vår sans och vara lugna. Livet är en lång resa och vi behöver vila och ha sinneslugn.

Allah säger:

“Det är Han som har fyllt de troendes hjärtan med lugn och tillförsikt.” [Sûrah al-Fath: 4]

Allah säger till Profeten ﷺ:

“Bär allt med tålamod men [minna att du bara får] kraft att visa tålamod från Gud. Och var inte bedrövad för [förnekarnas] skull och känn dig inte beklämd på grund av den ohederlighet de visar [i sina tvister med dig].” [Sûrah al-Nahl: 127]

Lev ditt världsliga liv i tillfredställelse och stillhet. Utför ditt levebröd, om det så må vara handel, industri, islamiskt arbete, management eller vad som Allah valt ut för dig i detta liv, lugnt, stilla, tålmodigt och med ett glädjefullt ansiktsuttryck. Låt dig inte bekymras över de röster som försöker dra ner dig.

4. Vi borde inte slösa bort tid med att svara eller motbevisa vad de säger. Lämna det åt andra. Inte allt vi säger är nödvändigtvis korrekt och inte allt de andra säger är fel. Vi borde bespara oss själva förolämpningarna och missbruket. En person frågade mig en gång: “Varför skriver du inte ett motbevis mot den och den som talade så illa om dig i tidningen?”

Jag svarade: “Jag har saker att göra och jag väljer att inte bli upptagen med sådant. Om jag hade svarat honom. Då hade han svarat på det. Skulle jag då avvisa alla mina produktiva ansträngningar och uppehålla mig med ordkrig? Eller skulle jag stoppa då och få det att verka som om min motopponent vunnit?”

Då började jag tänka på de dispyter som verkade mellan individer trettio och fyrtio år sedan, för att inte nämna de som hände århundraden sedan. Vad var deras slutliga effekt? Vad utförde dem? Skulle det inte vara bättre för mig att utöka min begränsade ansträngning till att göra något mer bestående och värdefullt?

5. Vi får aldrig låta våra förbittringar och andras respektlöshet få oss att förneka sanningen, yttra falskhet eller fortgå i felaktighet. Vi måste reflektera och självkorrigera våra vanor. Ja, människor kritiserar ofta den synliga betydelsen av vad du säger utan att uppskatta alla aspekter av det. Emellertid av en tillfällighet kan någon ha en tanke om något du förbisett, en tanke som kan hjälpa dig skapa något skarpare mer balanserad förståelse av saker. På detta sätt är ens motståndare faktiskt till en nytta.

6. Vi skall komma ihåg att vi begått berg av synder. Vi har tittat på förbjudna saker. Vi har sagt saker vi inte borde ha sagt. Vi har varit försumliga i våra plikter. Allah, i Hans vänlighet emot oss, väljer för oss de lättare belastningarna i denna värld för att sona för våra synder eller för att höja vår status eller för att höja upp oss till höjder vi aldrig skulle ha nått med endast våra goda gärningar.

Allah bestämmer för oss vem vi anser vara våra motståndare, men i själva verket är de våra hjälpare genom vilka vi får Allahs välsignelser. Detta betyder inte att vår belöning kommer på deras bekostnad. Allah är mycket generös. Vår motståndare kan erhålla Allahs välsignelse för hans ärlighet, även om han kan ha fel, medan vi är belönade för vårt tålamod. Vi får inte se vårt avancemang på andras bekostnad. Istället borde vi ständigt söka Allahs förlåtelse, för vemhelst som gör det kommer att finna att Allah garanterar honom en lättnad från alla oroligheter och utvägar ur alla svårigheter och Han kommer att fylla hans behov från håll han aldrig kunde tänka sig. Sannerligen är Allah med dem som utövar tålamod.

Hjälp oss

Om du finner någon glädje eller värde i vad jag gör, snälla överväg att donera ett valfri belopp.

Swisha till 123 669 10 18 (Support Koranpodden) eller via vårt bankgiro 5271-8053.

Starta Swish-appen

0
(Visited 109 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *