1. Uppriktighet (al-Ikhlaas)

“Grämer du dig över att de [som du förmanar och varnar] inte vill tro?” (26:3)

2. Tillvägagångssätt (al-Adab)

“Och när jag är sjuk, återger Han mig hälsan” (26:80)

3. Tillit (al-Amanah)

“Ge fullt mått och tillskans er inte vinst på andras bekostnad;” (26:181)

4. Sannfärdighet (as-Sidq)

“[Farao] sade: ‘Kom då fram med det, om du talar sanning!’” (26:31)

5. Ödmjukhet (al-Tawaadu’)

“och bred ödmjukt din [ömhets] vinge över dina troende anhängare;” (26:215)

6. Pålitlighet och förtröstande (al-Thiqah wa al-Tawakkul)

“[Moses] svarade: ‘Nej! Min Herre är med mig och Han kommer att leda mig!’” (26:62)

7. Tillbedjan (al-‘Ibaadah)

“som ser dig när du reser dig [ensam], och när du är [hos dem] och de faller ned på sina ansikten i tillbedjan.” (26:218-219)

8. Åminnelse (al-Dhikr)

“Men [så uppträder] inte de troende som lever rättskaffens och ständigt anropar Gud och som försvarar sig när de blivit föremål för [hätska och hånfulla] angrepp. Och de som har gjort sig skyldiga till [dessa] orättmätiga angrepp skall [snart] få se vilken vändning deras liv kommer att ta!” (26:227)

9. Agera utefter det (al-‘Amalu bihi)

“och hur de säger ett men gör annat? Men [så uppträder] inte de troende som lever rättskaffens och ständigt anropar Gud och som försvarar sig när de blivit föremål för [hätska och hånfulla] angrepp. Och de som har gjort sig skyldiga till [dessa] orättmätiga angrepp skall [snart] få se vilken vändning deras liv kommer att ta!” (26:226-227)

10. Specialisering (al-Takhassus)

“Har du inte sett hur de strövar genom alla dalar utan mål” (26:225)

 

0
(Visited 135 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *