Posts tagged hängivenhet

Allahs rättigheter

Allah’s rättigheter gentemot Hans skapelse är de rättigheter som starkast bör hållas vid. Allah är den ensamma Skaparen och vidmakthållaren av Universum. Han är den Allsmäktige som skapat allting med fullständig visdom. Allah är Den…

Läs mer