13. Dikten ”Det finns en bok” av Sami

Vi gör ett undantag från våra vanliga avsnitt. I detta avsnitt får du istället lyssna på Sami Abousweids dikt om Koranen. Salih ger några korta reflektioner efter dikten.

Sami Abousweid är en ung bror med en stor passion för islam och Koranen. Han är 19 år, halv palestinier och halv svensk. Följ Sami på Sweideen.se!

Vill du lyssna på fler dikter av Sami? Skriv i kommentarrutan nedan och tyckt till.

Läs mer