8 produktivitetstips från surah al-Layl

Vid natten, när den höljer [jorden] och vid dagen, när den träder fram i klarhet! Vid Den som har skapat man och kvinna! [Alla] strävar ni mot olika [mål]! (Koranen 92:1-4) Vad är rikedom? En del skulle svara denna världs rikedomar – bilar, mobiltelefoner och hus. Andra skulle svara att deras rikedom är den andliga glädje de finner i samvaron med andra. Det finns en…

Läs mer